8(7172)33 15 67
Қабылдау комиссиясы
Lrc_colleg@mail.ru
E-mail
Астана, Ш.Құдайбердіұлы даңғ, 16

0302000 " Мейіргер ісі»

0302054 "мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры"»

Оқу мерзімі: 11 сынып негізінде-3 Г. 6 ай., техникалық кәсіптік білім базасында-1 ж. 6 ай

ҚР ДСМ  23.07.2014ж.  № 417  Бұйрығы негізінде біздің колледж 2014 жылдың 01қыркүйегінен бастап,  «Медбикелік іс» мамандығы бойынша  қолданбалы бакалавриат  білім беру бағдарламасын апробациялау мақсатында, академиялық дәрежесі: қолданбалы ғылымдар бакалавры, пилоттық жоба шеңберінде эксперименттік алаң ретінде таңдалып, 25 студенттен тұратын топ қабылданды.

2014-2015 оқу жылынан бастап эксперимент тәртібінде ҚР ДС 23.07.2014 ж. № 417 бұйрығына сай «Медбикелік іс» мамандығы бойынша қолданбалы бакалавриат білім беру бағдарламасы жүзеге асырылады. ҚР ДС және ӘД  2016 жылғы 01 шілдедегі №587 Бұйрығына сәйкес 2016 жылдың 01 қыркүйегінен бастап колледжде икемді жеделдетілген оқыту траекториясы бойыша «Медбикелік іс» мамандығының қолданбалы бакалавриат кіріктірілген оқыту бағдарламасын жүзеге асыру басталды.

Оқыту бағдарламасының жалпы сағат көлемінің 50%-ы   клиникалық тәжірибеге жіберіледі. Білім беру бағдарламасы студенттерді кең спектрлі клиникалық дағдыларды және емделуші орталықтандырылған күтімді жүргізу технологиясын оқытуды; базалық және кәсіби құзыреттіліктерді қалыптастыруды қарастырады.

ҚР ДСМ  23.07.2014ж.  № 417  Бұйрығы негізінде біздің колледж 2014 жылдың 01қыркүйегінен бастап,  «Медбикелік іс» мамандығы бойынша  қолданбалы бакалавриат  білім беру бағдарламасын апробациялау мақсатында, академиялық дәрежесі: қолданбалы ғылымдар бакалавры, пилоттық жоба шеңберінде эксперименттік алаң ретінде таңдалып, 25 студенттен тұратын топ қабылданды.

 

 

 


Профессор-оқытушылар құрамы

Жаупанова Зубайда Жумабековна

Еңбек өтілімі – 23 жыл

Санаты – жоғары

Пән: Фармакология, фармакотерапия және медициналық калькуляциялар

 

Оқыту семинарлары мен біліктілік арттыру курстары:

 1. «Медбике ісі» мамандығы бойынша құзыреттілік ықпалға негізделіп 2-ші семестр оқытушыларының потенциалын жоғарылату» Астана қ., наурыз 2015 ж.
 2. «Медбике ісі» мамандығы бойынша құзыреттілік ықпалға негізделіп оқытушылардың потенциалын жоғарылату (3 семестр)», Астана қ., қыркүйек 2015 ж.
 3. «Respulican assessment center of knowledge and srills«Essentials of simulation», Almaty6, September 2013
 4. «Клиникалық педиатрия»,  2011ж.
 5. «Симуляциялық оқыту негіздері» Алматы қ., 2013 ж.
 6. «Ана сүтімен тамақтандырудың заманауи зерттеулері» 2014 ж.

Анарова Айнаш Абдунабиевна

Еңбек өтілімі – 13 жыл

Санаты – бірінші

Пәндер:

 1. Акушерия және гинекологиядағы мейірбике ісі
 2. Репродуктивті денсаулықтағы медбике аспектісі

 

Оқыту семинарлары мен біліктілік арттыру курстары:

 1. «Мейіргер ісі мамандарын дайындаудағы инновациялық технологиялар» Алматы қ., 2013 ж.
 2. «Финляндиядағы медбикелік күтім жүйесінің жұмыс істеу құрылымы мен механизмі» Астана қ., 2013ж.
 3. «Медбикелік күтім бойынша тренинг және тәлімгерлік» интенсивті бағдарламасы Ювяскюля қ., Финляндия, 2014 ж.
 4. «Симуляциялық технологияларды қолдануға үйрету» (жаттықтырушыларды)Астана қ., 2014 ж.
 5. «Медбике ісі» мамандығы бойынша құзыреттілік ықпалға негізделіп 2-ші семестр оқытушыларының потенциалын жоғарлату»  Астана қ., 2015 ж.
 6. «Медбике ісі» мамандығы бойынша құзыреттілік ықпалға негізделіп оқытушылардың потенциалын жоғарылату (3 семестр)», Астана қ., қыркүйек 2015 ж.

Туканаева Сауле Сатыбалдиевна

Педагогикалық еңбек өтілімі-36 жыл

Санаты-жоғары

Пән: Шет тілі (ағылшын)

 

Оқыту семинарлары мен біліктілік арттыру курстары:

 1. «Медбикелік білім беру саласында құзыреттілік ықпал бойынша оқытушылардың потенциалын жоғарылату» Астана қ., қыркүйек 2014ж,JAMK Қолданбалы ғылымдар университеті Финляндия
 2. «Teacher’s Workshop on Special Topics», Астана қ., қантар 2014 ж,  «Профешинел ассоуссиейтс инкорпорейтид» американдық кәсіпорынның филиалы.
 3. «Оқу үрдісінде интерактивті тақтаны қолдану» «Өрлеу» білікті арттыру ұлттық орталығы АҚ, Астана қ., 2015 ж.
 4. Тренинг «Көшбасшылық-нәтижелі басқарудың өнері ретінде» Астана қ., 2015 ж.
 5. «Бірынғай білім беру кеңістігін құру кезіндегі негізгі бағыттары» Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Астана қ., 2015 ж.
 6. «Инженерлік графика және З Д моделдеу» Астана қ., 2016 ж.

Теслина Галина Николаевна

Педагогический стаж работы — 30 лет

Категория — высшая

Предметы: Сестринская профессия в системе здравоохранения РК, Сестринский уход и безопасность пациента, Неотложный сестринский уход, Хронические заболевания и сестринский уход за пожилыми.

 

Обучающие семинары курсы повышения квалификации:

 1. 10.12-14.12.2018 г. «Обучение тренеров по клиническим сестринским руководствам по диабету и оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний»
 2. 18.05.2019 г. «Перспективы развития прикладного бакалавриата в системе сестринского образования»
 3. июнь 2019 г. «Современный подход в подготовке специалистов в сфере профессионального образования: методология, теория, практика»
 4. июнь 2019 г. «Аспекты процесса повышения профессиональных кадров в системе ТиПО»

Мукашева Толкын Курметовна

Педагогикалық еңбек өтілімі-15 жыл

Санаты-жоғары

Пән: Қазақстан тарихы

 

Оқыту семинарлары мен біліктілік арттыру курстары:

2017 ж. «Инновационные инструменты преобразования практики преподавания и обучения системе ТиПо»,  Центр обучения и развития «Харизма»

20.01.2017 ж. «Современные подходы в преподавании и обучении», «Даму Азия» оқу орталығы Астана қ.

2015 ж. «Педагог білім беру кеңістігінде»  Астана қаласы Білім басқармасы

2015 ж. «3Д моделирование и инженерная графика» ТОО «New Technologies Company»

2012 ж. «Тұлғаның стресске төзімділігін қалыптастыру. Шиеленісті басқару» «Келешек» психологиялық орталығы


Ермагамбетова Римма Равильевна

Педагогический стаж работы - 4,5 лет

Категория- вторая

Предметы: Семейный уход, Специализированный сестринский уход, Доказательная сестринская практика, Подготовка и написание дипломной работы.

 

Обучающие семинары курсы повышения квалификации:

 1. 03.04-07.04.2017 г. «Выполнение, предзащита и защита дипломной работы. Фокус на методологию и исследований в сестринском деле».
 2. 08.10.-12.10.2018 г. «Независимая сестринская практика прикладных бакалавров сестринского дела в ПМСП».
 3. 29.01-02.02.2018 г. «Повышение потенциала преподавателей 7-го семестра программы прикладного бакалавриата по специальности «Сестринское дело» на основе компетентностного подхода».
 4. 17.09-21.09.2018 г. «Подготовка тренеров в рамках национальной образовательной программы для наставников в области сестринского дела».

Специальность Контингент 2018 — 2019 Контингент 2019 — 2020 Контингент 2020 — 2021
1. «Сестринское дело» прикладной бакалавриат (3 года 6 месяцев) 40 92 185
2. «Сестринское дело» прикладной бакалавриат (ускоренная траектория) 23 60 71

 

2022-kz.png
© Copyright 2022 site-pro.kz. All Rights Reserved.
 • Басты
 • Біз туралы
 • Талапкер
 • Студентке
 • Білім
 • Ғылым
 • Сұрақ-жауап
 • Жаңалықтар
 • Электрондық колледж